Yardımlaşma Sandığı Kredi Faizleri Hakkında
24 Ocak 2020 Cuma Eczacı Odası 194 Duyurular

Yardımlaşma Sandığı Kredi Faizleri Hakkında

41.A.00963

23.01.2020

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Üyelerimize kullandırılan kredilerin maliyetini daha da düşürmek amacıyla Sandığımızca Türkiye İş Bankası ve Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerin faiz oranları indirilmiştir.

Türkiye İş Bankası'nca kullandırılan kredilerin  kredi faiz oranı;  aylık 1,05 düzeyinden  %0,99 düzeyine;

Türk Ekonomi Bankası'nda  ise kredi faiz oranı aylık %0,99 düzeyinden  %0,96 düzeyine çekilmiştir.

Talep edilen krediler, "Kredi Talep Formu" üzerinde bulunan tercih bankanıza gönderilecektir.

Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir. Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

23.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren her 2 bankaya ait kredi ödeme tabloları ektedir.

Kredi kullanacak üye ve kefillerimizin eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılmasını, gereğine bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurmasını saygılarımla rica ederim. 

Ecz.Saygın Garğın

Sayman

 

 

 

Türkiye İş Bankası Kredi Ödeme Tablosu için tıklayınız.

Türk Ekonomi Bankası Kredi Ödeme Tablosu için tıklayınız.

 

 

 

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

a. Nüfus Cüzdanı,

b. İmza Sirküleri,

c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi.

d. Vergi Levhası,

e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,

f. Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi. 

 

 Bir Sorunuz mu var?

Her türlü soru, görüş yada önerileriniz için bizlere iletişim sayfamızdaki bilgileri kullanak ulaşabilirsiniz.İLETİŞİM